حضور پیمان دوستی در برنامه از فراز الوند (شبکه دو سیما)

برنامه از فراز الوند، شبکه دو سیما، یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷

 

پیمان دوستی:

دنیای امروز پر از استرس است و ما هیچ راهی را از بچگی برای تجربه و تخلیه هیجان های خودمان آموزش ندیده ایم.

فوتبال این فرصت را به ما می دهد که انواعی از هیجان های انسان بودن را مثل غم، شادی، ترس و رقابت جویی را به صورت غیر خشن و جامعه پسند تجربه کنیم و این موضوع به سلامت روان ما کمک می کند.

هیجان ها مخصوص انسان بودن ماست و باید توسط ما تجربه شوند و فوتبال این ابزار را در اختیار ما قرار می دهد.

فوتبال به ما هویت اجتماعی هم می دهد. ما وقتی خودمان را عضو گروه خاصی یا طرفدار آن فرض می کنیم، اعضای شبیه خودمان را با برچسب خودی مشخص می کنیم.

نگاهی به تیم های باشگاهی بیاندازید که چطور زمانی با هم رقیبت هستند، اما وقتی دوباره دسته بندی می شوند و به صورت تیم ملی طبقه بندی می شوند، چطور وحدت و هماهنگی را به همه جامعه تعمیم می دهند. خوشحالی مردم بعد از بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ نمونه ای از این وحدت هستند

 

.

.